Kompetent revisor i Roskilde hos Bogholder Kompagniet

30 juli 2017
Astrid Pedersen
Kompetent revisor i Roskilde hos Bogholder Kompagniet

Hvis du er i færd med at starte ny virksomhed op, er der mange faktorer, som skal overvejes – og økonomi kommer ofte til at fylde meget i disse overvejelser i forhold til hvad de burde. Hoved fokus bør, for en iværksætter, ligge på kerneydelsen og produktet samt udvikling heraf og virksomhedens fremtidige vækst – ikke på moms regnskab, udfyldning af selv angivelse, udfærdigelse og indberetning af årsregnskab – og den evindelige bogføring og balancering af bilag. Som innovatør skal man have tid og motivation til at arbejde med sit produkt, og ikke køre sur i de evindelige regnskaber og bank forretninger. 

Derfor er det en god idé at udlicitere den tjans til folk, som rent faktisk er specialiseret inden for økonomi og regnskab, og har disse områder som deres kerne ydelse. Det kan for eksempel være revisorer og bogholdere. Hvis du er bosiddende i eller omkring Roskilde, kan du finde en kvalificeret revisor Roskilde hos Bogholder Kompagniet – en virksomhed, som har som mål at gøre bogføring og regnskab nemt og overskueligt for dig, som gerne vil leve af at være selvstændig. 

Hos Bogholder Kompagniet har vi såvel dygtige og erfarne bogholdere som kompetente revisorer. Vi kan derfor både tilbyde bogholder- og revisor assistance, hvilket er en stor fordel for dig, som er i tvivl om, hvorvidt du har brug for en bogholder eller revisor til at bogføre dine bilag og klargøre og godkende dine moms- og års regnskaber. 

For virksomheder i opstart, enkeltmands virksomheder eller små håndværkerfirmaer med begrænset omsætning og få ansatte, er det i mange tilfælde ikke nødvendigt med revisions påtegning. Men hvis din virksomhed pludselig stiger i omsætning, eller du får flere ansatte, er dette et lovkrav. Hos Bogholder Kompagniet kan vi hurtigt henvise dig til en af vore egne godkendte eller statsautoriserede revisorer, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt.  

Flere Nyheder