Salg af dødsbo ved erfaren og kompetent marskandiser

salg af dødsbo apr 16, 2018 No Comments

I det øjeblik, et familiemedlem dør, er det i reglen op til de nærmeste beslægtede at forestå alt det praktiske omkring denne begivenhed. Dette begrænser sig ikke til at arrangere bisættelse og bestille gravsten. Det handler også om at gennemgå diverse dokumenter – pension, forsikring, testamente – og så om at dele, vurdere og rydde dødsboet.

Salg af dødsbo – en opgave for de professionelle

Er en af dine nærmeste og mest elskede slægtninge gået bort, kan det være forbundet med stor smerte at skulle rydde dødsboet. Især hvis der er tale om ens barndomshjem, og det meste står intakt. Mange ældre mennesker har gennem et langt liv samlet store mængder af materielle goder så som møbler, nips og andre genstande. Og måske har man selv mange minder forbundet med den afdødes jordiske gods – minder, som kan være smertefulde, når man er tvunget til at gennemgå dem i forbindelse med rydning af dødsbo.

Det kan samtidig være utroligt svært at sætte en pris på de genstande, som skal sælges videre. Derfor er det en god idé at kontakte en professionel, som har specialiseret sig i at varetage netop denne type opgaver. En marskandiser med speciale i dødsbo vil samtidig have erfaringen og ekspertisen til at kunne give en fornuftig vurdering, med henblik på salg af dødsbo effekter.

Lad en marskandiser forestå rydning og salg af dødsbo

Der er mange fordele ved at overlade opgaven med rydning, vurdering og salg af dødsbo til en marskandiser. For det første vil vedkommende, i kraft af sin lange erfaring, have meget bedre forudsætninger for at vurdere, hvad der kan sælges til en fornuftig pris. For det andet vil du være aflastet i forhold til opgaven med at bortskafe diverse effekter. Marskandiseren kan hjælpe dig med alt det, der kan virke frygteligt uoverkommeligt. Læs mere på http://www.dødsbo-rydning.dk/

Astrid Pedersen